AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Share this content:

Desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, bilgi ve hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Destek Programında Başlangıç Sermayesi desteğinden fadalanabilmek için;

-Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
-Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar,

-Öğretim elemanları faydalanabilir. Ayrıca proje başvuru tarihinden önce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği
almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan proje başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuranlar da yararlanabilir.

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.