KOBİ ve Finansman Destekleri

Share this content:

Programın Amacı

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

(Bu destek programı, Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Destek tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz

Kredinin Hedef Kitlesi

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan ve Protokolde tanımlanan aşağıdaki işletme türleri hedef kitleyi oluşturmaktadır;

  • Girişimci İşletme; KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeleri,
  • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeleri

ifade etmektedir.

Kredi Vadesi

  • İşletme Kredilerinde; 12 ve 18 ay
  • Makine Teçhizat Kredisinde; 12, 18, 24, 30 ve 36 ay vade imkanı.

Kredi Limiti

  • Girişimci İşletmeler için; azami 50.000 TL
  • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için; azami 500.000 TL

*Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.

Kredi Destek Puanı

Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı;

  • Girişimci İşletmeler için; 10 PUAN
  • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için; 12 PUAN

Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere (iki) ilave puan verilir.